ValueMaps

ValueMaps zijn gedeelde en herkenbare profielen van teams, organisaties en steden. In de afbeelding hieronder een voorbeeld van een ValueMap met de typische matrix structuur en kleurrijke iconen. De horizontale as geeft het genotype en het fenotype van het sociale systeem. De verticale as geeft acht archetypische identiteiten weer. De woorden in de matrix laten de gedeelde waarden zien en vormen samen de collectieve identiteit. In deze casus gevormd door meer dan 500 deelnemers.

 

Een ValueMap is input voor een gesprek over het verder ontwikkelen van het sociale systeem. We kunnen veel vertellen maar het gaat om het zelf doen en ervaren van zo'n workshop.

Energy8 example report NL 2017.001.jpeg

The ValueMaps materials are distributed under the
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license.

Acht archetypische identiteiten representeren
teams, organisaties en wijken

founder.png
searcher.png

Grondvester

Deze organisaties zijn primair gericht op zelfbehoud en onafhankelijkheid. De mensen die hier werken vereenzelvigen zich sterk met het bedrijf. Als het goed gaat met het bedrijf zijn de mensen tevreden. Als het slecht gaat met het bedrijf zijn de mensen ontevreden.

Zoeker

Deze organisaties bruisen van energie en zijn voortdurend in beweging. Mensen in deze organisaties zijn gericht op het bevredigen van hun emotionele behoeften. Dit is o.a. herkenbaar aan het taalgebruik. Alles is gericht op zelfvoldoening, hierdoor krijgt het werk inhoud en structuur.

Vormer

Binnen deze organisaties is een drive om dingen tot stand te brengen: op eigen kracht en vanuit eigen wil. Mensen die hier werken zijn daadkrachtig en voortdurend op zoek naar uitdagingen. Ze zijn trots op het werk wat ze doen. Voor het maken van fouten is weinig ruimte, dit staat gelijk aan falen.

Heler

Deze organisaties hechten belang aan het hebben van een sociale identiteit. Kenmerkend is het zoeken naar een dienstverlenende rol. Mensen in deze organisaties zijn gericht op het ontwikkelen van duurzame relaties met partners [intern & extern]. Het geheel is belangrijker dan de som der delen, maar hangt voor een groot deel af van individuele (partner) drijfveren.

Verteller

Deze organisaties ondernemen activiteiten die afgestemd zijn op hun missie. De mensen in de organisatie nemen hiervoor persoonlijk verantwoordelijkheid. Ze doen wat ze zeggen. Deze organisaties kenmerken zich door creativiteit en inspiratie. Mensen die hier werken willen graag een bijdrage leveren aan het grotere geheel.

Ziener

Deze organisaties zijn zich bewust van hun rol in de wereld, ze hebben een duidelijke visie. Mensen die hier werken kijken kritisch naar hun activiteiten en kunnen deze [bewust] bijsturen. Deze organisaties groeien organisch, innoveren en werken aan de ‘goede zaak’.

Dienaar

Deze organisaties zijn primair gericht op zelfbehoud en onafhankelijkheid. De mensen die hier werken vereenzelvigen zich sterk met het bedrijf. Als het goed gaat met het bedrijf zijn de mensen tevreden. Als het slecht gaat met het bedrijf zijn de mensen ontevreden.

Meester

Deze organisaties bruisen van energie en zijn voortdurend in beweging. Mensen in deze organisaties zijn gericht op het bevredigen van hun emotionele behoeften. Dit is o.a. herkenbaar aan het taalgebruik. Alles is gericht op zelfvoldoening, hierdoor krijgt het werk inhoud en structuur.

healer.png
shaper.png
narrator.png
seer.png
servant.png
master.png