Cases

De ValueMaps zijn de afgelopen jaren toegepast in profit en non-profit organisaties; in kleine teams, grote afdelingen, complete organisaties, buurten en wijken. Waardevolle interventies gericht op het versterken van collectieve identiteit en gedeelde waarden. De omvang van de projecten varieert van kleine teams van 6 mensen tot ontwikkeltrajecten van meer dan 500 deelnemers.

 

Non-profit: Delta Alliance, Waterschap Friesland, Gemeente Nijmegen, Gemeente Zwolle, St. Sint Josephscholen, SPA, Politie Academie, Windesheim, MEE, Kunstmaan, Landstede, Tjallingahiem, CultuurNet ...
 

Profit: Selikor, Nordea Bank, Airbus, Colruyt, BASF, PX, MCL, Korys, MenaBev, Transmed, AON ...

Voorbeelden
 

 • Delta Alliance – "It was a great moment for the Delta Alliance team, and I think did a lot to bring us more together as a group.”

 • Airbus, Frankrijk – ICT afdeling (1500 mensen). Deze afdeling gebruikt ValueMaps om de identiteit, missie en toekomstige activiteiten voor interne klanten herkenbaar te maken. 

 • Politie academie – De ValueMaps ondersteunen de politieacademie om te zorgen dat vijf verschillende afdelingen samenwerken om hun diensten en training te introduceren.

 • Nordea Bank, Finland – De HRM afdeling van deze bank gebruikt ValueMaps om activiteiten te heroverwegen, het werk af te stemmen op de behoeften van klanten.

 • Hoenderloo groep – ValueMaps helpt de afdeling onderzoek en ontwikkeling om zich te herpositioneren in een gereorganiseerd bedrijf. Het is de basis voor het opstellen van een nieuw organisatie ontwikkelingsplan.

 • Selikor, Curacao – Het top en middenmanagement van dit bedrijf gebruikt ValueMaps om de interne communicatie en samenwerking te verbeteren. Daarnaast is een organisatie ontwikkelingproject gestart.  

 • Nijestee – De ValueMaps wordt ingezet zich bij een management ontwikkelproces. Om de persoonlijke en organisatiedoelstellingen op elkaar af te stemmen. Daarnaast om het proces van formuleren van de identiteit, de missie en de doelstellingen te vereenvoudigen.

energy8 logo bar 2020.png

Facts

Principes, feiten en theorie

 

Intuïtief: de ValueMaps worden toegepast in organisaties, wijken en trainingen, om verschillende redenen. Het wordt gepresenteerd in duidelijke taal, zonder wetenschappelijk jargon. Daardoor is het makkelijk en leuk is om mee te werken. De aanpak is intuïtief, voortbouwend op wat mensen al weten over het social systeem waar ze deel vanuit maken. 

Wisdom of Crowds: de interpretatie van een ValueMap door mensen uit de groep is realistischer dan de interpretatie door externe consultants. De combinatie van een ValueMap en een dialoog leidt tot een realistisch beeld van het sociale systeem.

Zelfstartende dialoog: de dialoog naar aanleiding van een ValueMap komt vrijwel vanzelf op gang. Er is een natuurlijke aantrekkingskracht bij mensen om te weten hoe hun groep is verbonden. De optimale rol voor de consultant is die van facilitator en vragensteller.

 

Diepere lagen: vaak geciteerd maar niet in alle organisaties toegepast: 'No problem can be solved from the same level of consciousness that created it – Albert Einstein'. De ValueMaps gebruiken archetypische identiteiten om sociale systemen op een dieper niveau te begrijpen en veranderen.

 

Gevalideerd: de Technische Universiteit Delft heeft het raamwerk en de ValueMaps gedurende een periode van 12 maanden gevalideerd. Op basis van een aantal cases is het consistent, valide en betrouwbaar bevonden.

Ondersteunde talen: ValueMaps zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits en Frans. 
 

Theorie: Het onderliggende raamwerk van de ValueMaps is:

 

 • Gebaseerd op de sociologie volgens Nathalie Heinich (book: Ce que n’est pas l’identité)

 • Gebaseerd op de systeem theorie (cellular automata, CAS)

 • Gebaseerd op de sociologie volgens Ervin Goffman (dramaturgical model)

 • Gebaseerd op de psychologie volgens Carl Jung (archetypes)

Intellectueel Eigendom: het raamwerk en de ValueMaps zijn geregistreerd als intellectueel eigendom op 10 juni 2006. Op 24 maart 2020 is het eigendom opnieuw vastgelegd bij het BOIP.

De ValueMaps zijn gepubliceerd onder de Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.